De AMA van Elastos is spontaan gekomen en telt eigenlijk als de opstart van het hele concept van de telegramgroep. U merkt dat de vraagstelling hier nog enkel vanwege 1 beheerder kwam. Nadien werd dit format geëvalueerd en veel verder uitgebreid. 
Daar de vragen en antwoorden nog niet gegroepeerd staan verwijzen wij u graag naar het online document.
In de toekomst zouden we zeer graag opnieuw een AMA houden met Elastos.