Q) Hallo Simon en welkom! Vertel eens wat over jezelf en wat je doet voor Hi-way! En wees niet bang om in detail te gaan! 

A) Dank je, ik ben Founder en CFO van Hiway.io

Q) Jullie team lijkt hoofdzakelijk te bestaan uit technische mensen. Dat lijkt me in essentie een goede zaak. Toch vraag ik me af of jullie ook aandacht (gaan) schenken aan bijvoorbeeld marketing? In een competitieve sector als deze lijkt het me, zeker zonder marketing, lastig om een plek te veroveren tussen de gevestigde namen. Hoe kijken jullie hier tegen aan?

A) Op dit moment bestaat ons team vooral uit technische mensen inderdaad. Reden hiervoor is vrij simpel. Wij hebben gekozen eerst het platform te lanceren alvorens een marketing campagne te starten. Hierdoor kunnen we op moment van enthousiasmeren van kandidaten en klanten ze ook meteen onboarden op het platform!

We hebben zeker een user acquisition en marketing plan om vanaf de launch flink te kunnen schalen. Enerzijds wordt dit gedaan door het afsluiten van partnerships met bedrijven die op zoek zijn naar freelancers, anderzijds zal dit op meer traditionele marketing manieren gebeuren. Goed om hierbij te vermelden is dat ik dit reeds enkele jaren voor De Speer heb gedaan.

Q) Wat maakt jullie anders tegenover andere projecten die zich focussen op de marktplaats voor werk om het zo maar te noemen.

A) Als je kijkt naar projecten die hetzelfde doen, non-blockchain, dan kom je vooral bij de Fiverrs e.d. uit. Deze rekenen een significante fee t.o.v. ons. Als je kijk naar andere blockchainprojecten dan is er technisch gezien niet iets wat echt in de buurt komt. De meeste platformen zijn redelijk recht toe recht aan en bevatten niet de features wat Hiway heeft. Dit kunnen jullie dadelijk zelf ook testen zodra we live gaan :)

Q) Als ik het goed begrijp moeten jullie het op kosten (marge) gaan winnen van de gevestigde orde. Wat is het voordeel van Hiway als deze partijen hun marges significant verlagen?

A) De gevestigde orde kan niet significant naar beneden qua marge, dat merk ik momenteel bij De Speer ook. Dat is namelijk niet schaalbaar. Er lopen recruiters, kantoorpanden, veel meer personeel, waardoor je al gauw een 15-25% moet vragen. Door het automatiseren van veel onderdelen hiervan, het toepassen van AI, machine learning, gaan we hierop kunnen concurreren en zelfs een stuk lager qua fee zitten.

Q) De blockchain staat deels voor anonimiteit. Geen enkele marktplaats of vacaturebank heeft tot op heden het mogelijk gemaakt om succesvol 'anoniem' te kunnen solliciteren op je kwaliteiten. En niet zoals we nu gewend zijn, je geslacht, je leeftijd, je afkomst of andere zaken waarop je gediscrimineerd kan worden. Zelf ondervindt ik dit probleem dagelijkse en ook met het vinden van werk. Los daarvan denk ik dat als Hiway anoniem solliciteren mogelijk maakt er een gigantisch markt perspectief is niet alleen hier in Nederland maar ook in de VS. Mijn vraag: wat gaat Hiway doen aan anoniem solliciteren, waarom jullie er wel of niet in gaan mengen.

A) Ik ben 12,5 jaar geleden mijn eerste bedrijf, een traditioneel Uitzendbureau begonnen. Daar zie ik nog steeds hoe dagelijks door accountmanagers en recruiters aannames worden gedaan waardoor niet optimaal gematcht word. Dit is 1 van de redenen waarom ik Hiway ben gestart. Het voordeel aan een A.I. Bot is dat je deze kan trainen en bepaalde regels kan geven waardoor deze minder snel zal gaan discrimineren (want ja zelfs bots gaan discrimineren)

Q) Zijn jullie bekend met Amazon Mechanical Turk? Dit is een crowdsourcing marketplace waar bedrijven werk kunnen uitzetten bij individuen die zich daarvoor aangemeld hebben. In hoeverre is Hiway met dit concept te vergelijken, en wat gaat jullie onderscheiden van deze of vergelijkbare diensten?

A) Qua platform komt het doel volgens mij redelijk overeen met AMT inderdaad. Ten eerste hebben wij vanaf het bouwen van het platform de user experience in de gaten gehouden. Dat kan je dadelijk ook zien als we live zijn, het moet zo snel en simpel mogelijk zijn om je ideale job te kunnen vinden. Bij elk vergelijkbaar platform gaat het om: 1) fee's, 2) bruikbaarheid, 3) bekendheid, 4) schaalbaarheid. We beginnen dan wel vooral binnen de blockchainspace, aangezien dat een eerste goede testniche is, maar zien natuurlijk ook genoeg potentie in andere markten.

Q) Wat gaat het mij kosten als ik door middel van jullie marktplaats werk wil zoeken?

A) We rekenen op dit moment 3% fee - ten opzichte van de 15-25% van vergelijkbare freelance platforms (ala Fiverr).

Q) Tot welke datum zijn de tokens van het team gelocked?

A) We hebben een 4 jaar vesting schedule - wat past bij onze langetermijndoelstelling.

De team tokens zullen verdeeld over 4 jaar unlocked worden; dus 25% per jaar, tot 2023 dus.

Q) Vanuit het oog van een investeerder. Waardoor gaat de token meer waard worden? Wat zijn de usecases en werken jullie ook aan meerdere usecases?

A) Zodra er jobs in het platform staan voor langere tijd, ontstaat er een soort float. Dit wordt gelocked in ons platform, en gaat dus in principe uit de circulating supply. Ons doel wordt dan ook; zo veel mogelijk jobs actief hebben in het platform. Zo hebben we een actieve utility token, waar mensen ook in kunnen beleggen, maar ook investeren om er vervolgens arbeid mee te kunnen betalen.

Q) Ik las dat vertrouwen en het reduceren van de kosten de belangrijkste reden zijn voor Hiway om te kiezen voor blockchain . Is er nog reden waarom jullie voor blockchain hebben ?

A) Veel mensen zien Hiway als een "uitzendbureau" maar feitelijk zijn we enkel de verbinding van vraag- en aanbod. Bij De Speer zijn we verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de payroll - in het geval van Hiway lossen we dit heel eenvoudig op door smart contracts, waarbij partijen beide een akkoord moeten geven voor een job completion, waarna de funds uit het smart contract vrij komen waardoor je 'the middlemen' dus niet hoeft te vertrouwen.

Q) Op de website van Hiway staat dat er geen derde partij is. Maar in mijn ogen is Hiway hier wel een derde partij en heeft ook minder te bieden dan de service dat een uitzendbureau kan bieden voor een bedrijf. In mijn ogen is er geen 3e partij als ik bij een bedrijf aanklop en zij nemen mij aan. Of heb ik het mis?

A) Het is goed om te beseffen dat Hiway geen traditioneel uitzendbureau is. Vanaf de start richten we ons vooral op de creatieve freelancers (developers, designers, marketeers, noem maar op). Vanuit de markt merk je dat die helemaal niet op zoek zijn naar een klassiek uitzendbureau (dat is trouwens ook vrij lastig als je zelf in Azië zit en je opdrachtgever in Europa). Het is enkel het samenbrengen van vraag en aanbod, en d.m.v. machine learning en AI objectief naar een match te kijken, i.p.v. het persoonlijke aspect van een recruiter. Fiverr is namelijk ook geen uitzendbureau, slechts een marktplaats voor werk. Bij de beroepen waar wel word gewaardeerd dat een rol als die van een traditioneel Uitzendbureau word gevoerd kan simpel via het Hiway platform een recruiter worden ingehuurd en word op een (traditionele) meer persoonlijke manier gekeken voor een passende match.

Q) Wat is de Unique Selling Point van Hiway? Waarom zou ik tussen alle crypto's kiezen voor Hiway?

A) De Unique selling point is de combinatie aan technologieën, ontwikkeld met ervaring uit de traditionele branche. Ik geloof dat wij hierin uniek zijn.

12,5 jaar zweet van mij en 15 jaar ervaring van mijn compagnon inderdaad.

Q) De betaling van een gepresteerde job zal dus via een smart contract gebeuren (tokens in smart contract gestoken). Maar wat als er iets gebeurt zodat of werkgever of werknemer voortijdig de samenwerking stopzet. Kan het geregistreerde smart contract dan nog herroepen worden of wordt hiermee rekening gehouden of ...

A) Het kan zijn dat ze gezamenlijk overeenkomen om eerder te stoppen, dan kan dit inderdaad nog herroepen worden. Anderzijds kan het ook het geval zijn dat er een verschil in opvatting is. Daarvoor hebben we een reputatiesysteem opgezet. Als voorbeeld: Stel je hebt een designer ingehuurd met bepaalde competenties. Halverwege de job blijkt iemand helemaal niks te kunnen, en een paar strepen te hebben gezet in paint. Op dit moment kan je als opdrachtgever een arbitragezaak aanpassen, en worden willekeurig een X aantal mensen/opdrachtgevers geselecteerd om de zaak te beoordelen. 

Q) Stel ik heb verstand van blockchain en een bedrijf is op zoek naar een persoon zoals ik. Wat voor profijt heeft een bedrijf als ze mij via Hiway in dienst nemen en wat voor profijt heb ik? Is het juist niet omslachtig dat het salaris via een smartcontract gaat en vervolgens in tokens worden uitbetaald? Zijn de smart contracten ook rechtsgeldig? Normaal gesproken krijg je na 3 contracten een vaste dienstverband. Hoe zit het als er gebruik wordt gemaakt van Hiway?

A) Het profijt is dat je ons platform kunt gebruiken om je profiel uit te breiden en een grotere markt aanspreekt. Stel je hebt een skill die digitaal kan, en door niet veel mensen aangeboden wordt. Denk aan een bepaald programma toepassen of grafisch vormgeven. Kun je deze niche makkelijk zelfstandig organiseren op het Hiway platform.

Wat betreft het salaris; het smart contract bied veiligheid en zekerheid. Zo kan er verzekerd worden dat er vooraf funds aanwezig zijn en pas betaald wordt als er gewerkt is. Het is niet onze ambitie om veel vaste contracten te gaan beheren. Dit spreekt het tegen om als bedrijf flexibel krachten in te kunnen huren. Bijvoorbeeld op drukke seizoenen of in het geval van een startende onderneming.

Q) Hoe is de financiële situatie van het team op dit moment ?

A) Hiway is grotendeels gefinancieerd door mijzelf - aangevuld met een seed investment.

Q) De toekomst gaat er volgens jullie anders uit zien. Meer freelancers want wie wil er nou geld afstaan aan een 3e partij. Echter loop je als freelancer op dit moment tegen een aantal problemen aan en is het makkelijker om voor een baas te werken . Is er geen blockchain oplossing die Hiway kan aanbieden om het mensen die als freelancer willen gaan werken makkelijker te maken?

A) Dit is wat wij willen bereiken! Een makkelijk te gebruiken oplossing voor freelancers wereldwijd. Tegen een lage fee van 3%. De problemen die je als freelancer nu vaak ziet (bv, ziek worden en lange tijd geen inkomen hebben), zullen hierdoor niet direct worden opgelost. Echter zouden we naar mate van groei zeker wel initiatieven kunnen starten voor een hogere fee hanteren, maar ook een soort social vangnet kunnen creëren. Dit heeft dan wel een bepaalde threshold aan volume binnen het platform nodig. Leuke vraag overigens!

Als toevoeging; velen van de parttimers nemen genoegen met een compensatie van tokens, dus zijn de kosten goed beheerst.

Q) Stel. Ik werk voor randstad, en ik krijg mijn loon. Dan krijgt randstad ook een fee hiervoor. Die randstad is Hiway dan in dit geval. Maar als Hiway er tussen uit gaat wat houden jullie hier dan aan over?

A) Wij gaan er tussen uit, verplaatsen onszelf met aan geautomatiseerde AI matchmaker, en kunnen zo een fee reductie van ruim 80% realiseren.

Q) Hoe zorgen jullie ervoor dat vertrouwelijke informatie (zoals cv's) op een veilige manier bewaard worden?

A) Je kunt zelf kiezen wat je van je profiel openbaar wilt hebben. De informatie zal naar mate van tijd zelfs niet eens meer gedeeld hoeven worden met je opdrachtgever. Dit kan automatisch gechecked worden aan de hand van wensen en eisen van de opdrachtgever, en de geverifieerde informatie in jouw Hiway profiel. Als je een meer in depth technische uitleg wilt, moet ik je helaas doorverwijzen.

Q) Waaruit bestaat voor de betrokken partijen (werkzoekende en werkgever) het voordeel bij het gebruik van Hiway, t.o.v. klassieke uitzendbureaus?

A) 1; lagere fee 2; zekerheid (betaling via smart contract) 3; bereikbaarheid (wereldwijd, mogelijk om via ons netwerk uit te breiden)

Q) De taak en verantwoordelijkheid van een uitzendbureau bestaat niet enkel uit het matchen van vraag en aanbod, maar ook uit het screenen van potentiële kandidaten. Het lijkt me in veel gevallen een onmogelijke opgave om een kandidaat aan een werkgever te koppelen zonder dat degene die die koppeling verzorgt beide partijen heeft gezien (of op zijn minst gesproken). Hoe gaat Hiway om met de screening, en hoe kan het risico worden verkleind dat 'de blockchain' matches maakt die in de praktijk niet passend blijken (door botsende karakters, bijvoorbeeld) ?

A) Denk aan de KYC & AML die je nu ook doet bij Exchanges. Hierdoor kan geverifieerd worden dat je geen oplichter bent en kan niet simpel een account worden aangemaakt en later weer worden verwijderd. (zoals hier eerder nog werd gemeld met het aannemen van een identiteit van iemand anders om hiermee mensen te proberen op te scammen)

Als we het hebben over de beste matches zal dit vooral komen door recruiters met ervaring in de industrie the matching bot te laten trainen. dit is niet een proces dat na het aanzetten van de bot afgelopen is.

Q) Dat de freelancer altijd zijn geld zal krijgen klopt natuurlijk niet. Er moet alsnog een menselijke schakel tussen zitten neem ik aan? Die aangeeft/aanvinkt ja dit is goed werk. Of wordt hier het maandelijkse salaris bedoelt. 

A) Bij grotere projecten (>2 maanden), zullen er milestones zijn met wederzijdse checklists. Mochten er hier problemen optreden, dan zal er een jury worden opgesteld (bestaande uit zowel freelancers en bedrijven uit het relevante vakgebied) die de situatie zal evalueren, tegen een kleine vergoeding. Waarschijnlijk wordt er dan een wijziging gemaakt in de afspraak, of in de vergoeding.

Q) Zijn jullie niet bang dat het voor potentiële klanten te veel gedoe is om eerst tokens te kopen via een exchange en te versturen alvorens iemand in te huren? Is dit voor een bedrijf niet juist fraudegevoelig?

A) Klopt. we willen zorgen dat er geen enkele vorm van drempel is voor wie dan ook om het platform te gebruiken. Ook al hebben we inmiddels het plaform veel groter en uitgebreider dan we in eerste instantie dachten, dus is Hiway nog niet 'af'. Dit is ook de reden dat we beginnen met de Blockchain jobs en dus alleen met crypto payments. Hierna zullen we meteen beginnen met het bouwen van de Fiat gateway om ook hier de drempel zo laag mogelijk maken.

Q) Hebben jullie wel eens over het Nederlandse fintech bedrijf Nocks gehoord wat zich richt op het toegankelijk maken van de cryptocurrency handel? Zo ja, hoe denken jullie over dit bedrijf en zien jullie wellicht een toekomstige samenwerking tegemoet? Als aanvulling: Dit fintech bedrijf wilt ook de tokens van startups toegankelijker maken (kopen met iDeal en zorgen dat de tokens met alle andere currencies en tokens verhandelbaar zijn, zoals Bitcoin, Gulden, GET-protocol, etc.) Zien jullie hier wellicht mogelijkheden in dat jullie token daar (ook) makkelijk te verkrijgen is? Zo is het GET-protocol van Guts Tickets hier een goed voorbeeld van.

A) Wij staan altijd open voor samenwerkingen/partnerships zolang deze voor beide partijen een toevoeging zijn.

Q) Hoe zorgen jullie ervoor dat vrije vallen in de markt worden opgevangen? Kan me voorstellen dat op een gegeven moment de pot leeg is.. 

En jullie vragen 15% extra als men way aankoopt via het platform om de aankoop op exchanges aan te moedigen. Echter zolang je niet met deftige exchanges zit en ook niet met deftig volume gaat deze 15% peanuts zijn want zonder deftig volume ligt de prijs van vraag en aanbod soms mijlenver uiteen. Derhalve zal men beter af zijn om Way aan te kopen via de site. Vraag is dan, hoe gaan jullie volume kunnen creëren op de exchanges?

A) Liquiditeit lijkt zeker een kip & ei probleem te zijn bij veel 'startende' projecten. Ons nr. 1 goal is het op een goede manier lanceren van het platform. Daarna verwachten wij dat het vraag en aanbod steeds meer zal zorgen voor minder volatiliteit. Het stimuleren van zelf WAY tokens bezitten/aanschaffen doen we in eerste instantie om het ecosysteem te stimuleren. Maar wij zijn met meerder partners in gesprek voor simpele widgets waardoor snel tokens gekocht kunnen worden waardoor ook minder technische personen jobs kunnen posten op het platform. Adoptie van het platform zal altijd voorop staan

Q) Heren... Bedankt voor de AMA! Als klap op de vuurpijl... Is er nog een juicy nieuwtje wat jullie willen delen in deze chat? You heard it here first! :) :)

A) ik zal morgen een screenshot maken van het platform. Dat heeft nog bijna niemand gezien!