Q) Goedenavond heren van LTO Network! Zouden jullie ons in simpele taal uit kunnen leggen wat LTO is? Daarnaast wat jullie functie daarbij is? 

A) LTO is een hybrid blockchain met 2 layers. We hebben een private chain layer die ad hoc samenwerkingen mogelijk maakt op decentrale wijze via LiveContracts. De layer 1 is geoptimaliseerd voor anchoring, alle transacties die plaatsvinden in de private chain layer worden geanchored op onze public chain. Dit doen we vanwege immutibility. Er zijn op de adhoc private chains soms maar 2 of 3 partijen betrokken. Dan heb je immutibility nodig van een public chain layer.

Aanwezig zijn: Martijn Broersma (COO)

Martijn Migchelsen (CFO)

Rick Schmitz (CEO)

Q) In een Medium artikel van 12 april spreekt Ivan zijn dankbaarheid uit richting de community. Ook wordt er in dikgedrukte letters gesteld dat de meeste actieve leden maandelijks 500,- aan LTO ontvangen. In de zin daarna stelt hij dat de community die LTO inzet om te steken. Hierover een tweetal vragen:

1. Kun je toelichten hoe het reward systeem van LTO werkt, en waarvoor beloningen worden uitgekeerd?

2. Kun je toelichten waarop de stelling is gebaseerd dat uitgekeerde LTO (enkel) gebruikt wordt om te staken?

A) Het reward systeem is gebaseerd op reputation points. Deze converteren vervolgens d.m.v. een formule naar LTO's, welke door ons worden uitbetaald.

Deze reputation points worden uitgegeven o.b.v. verschillende factoren; aantal tokens dat je hodlt, of je een node runt, wat je inbreng is in de vorm van business (contacten, nuttige tips, business tools,etc), marketing en memes en nog een aantal andere factoren. Dit wordt per situatie door ons bepaald.

Wij kunnen on-chain zien dat bijna alle tokens die worden uitgekeerd via het reward program direct worden omgezet in een lease.

Q) kun je toelichten wat de betekenis is van "bijna" in deze context? Het artikel suggereert dat alle uitgekeerde LTO gebruikt wordt om te staken, althans dat maak ik er uit op - ik ben benieuwd in hoeverre deze claim hard te maken is. 

A) Ik zeg bijna, maar van wat ik van ivan begreep is het zga 100%. Deze rewards worden gezien als top-up van de bestaande wallets. Deze betrokken community members hebben vaak geen intentie om te verkopen, en zullen derhalve de vrijgekomen munten direct gaan staken om zo meer rendement te pakken op hun lease 

Q) Richting Q3 gaat LTO naar het nieuwe LPOI. Zoals ik het begrijp krijgen dan leasers die het netwerk actief gebruiken een hoger rendement (1.X meer fee). Leidt juist dit systeem niet naar meer centralisatie? Op het moment dat het netwerk gebruikt moet worden is er weinig incentive meer om zelf een node te draaien, je bent dan waarschijnlijk, als particulier (/niet gebruiker van het netwerk), beter af je LTO te leasen. Vervolgens zijn de bedrijven die er daarnaast baat bij hebben het netwerk te benutten degene met de macht? Voor mij is het nu niet geheel helder welke voordelen qua decentralisatie dit nu exact gaat opleveren. Ik begrijp dat er wel een soort ratio in zit (amount staked/benutten van het netwerk). Maar de enige opties blijven dan de nodes van de bedrijven die het gebruiken. Plus het is jammer dat de incentive om je eigen node te draaien sterk omlaag gaat en daarmee ook weer een deel van de community 'engagement'. Kunnen jullie dit verhelderen voor mij? 


A) we gaan inderdaad over naar LPOI, die gaat ervoor zorgen dat er meer 'echte gebruikers' een node gaan draaien. LPOI gaat op lange duur een shake out veroorzaken van passieve stakers. Dit is ook altijd de intentie geweest en staat ook duidelijk in de tokenomics. Dit betekend niet dat het niet nog steeds lucratief is om een node te draaien als een passieve staker. De transacties in het netwerk nemen immers toe. Dus ook de rewards (en absolute waarde van die tx).

Q) Een ander Medium artikel, van 29 maart, begint met de pakkende titel ".. enabling blockchain for over 1 mil users". Het artikel gaat over de samenwerking met SignRequest. Ondanks wat de titel doet vermoeden haal ik uit het artikel niet of LTO op dit moment al gebruikt wordt door SignRequest. Zou je kunnen toelichten hoe de samenwerking er uit ziet, en wat die "1 mil users" uit de titel daar op dit moment van merken? 

Signrequest gebruikt inderdaad al LTO. Een groot deel van de gebruikers anchort nu al op onze chain. Dit wordt in de toekomst alleen maar meer! 

Q) Je tweette zojuist over een training bij Novum Innovatie Lab. Je geeft aan dat jullie een node hebben opgezet. Met wat voor processen hebben jullie je bezig gehouden en wat kunnen we hier qua Tx van verwachten? 

A) Ik mag helaas nog niets zeggen over de workflow die we hebben gebouwd. Wat ik je wel kan vertellen is dat het tx minimaal zal zijn gezien dit een POC is en geen productie flow. 

Q) Mag ik vragen hoe het systeem juist zit voor als het team een deel wilt uitcashen. Ik heb iets gelezen dat er dan 40% geburned wordt. Betreft dit dan 40% van wat het team wilt uitcashen? Voor hoelang is deze regeling geldig?

A) Hi Dries, je doelt op de bridgetroll. Deze is actief tot juli van dit jaar. Die burnt tokens als je 'vroeg' wil exiten. Meer een anti dumping mechanisme om VC dumping te voorkomen. Team tokens unlocken pas in december. Dan is de bridge troll al weg.

Q) Ik houd van jullie transparantie of om het in Ivans woorden te zeggen van jullie "transaprency" dus ik ben er van overtuigd dat je een sluitend antwoord kan geven op mijn vraag. Tijdens de AMA in de Engelstalige chat een tijdje terug, werd er gemeld dat jullie doelstelling voor eind 2019 15M transacties per maand is. Een doelstelling die spectaculair zou zijn, moest ze behaald worden. (Proficiat alvast trouwens met het behalen van de top 20 wat transacties betreft.) Maar ik vroeg me af hoe jullie aan dit getal komen. Dit kan niet zuiver giswerk zijn. Want dan zou je net zo goed met een rond getal als 10M kunnen afkomen. Is er een bepaald wiskundig model dat jullie gevolgd hebben of hebben jullie al weet van een aantal potentiële klanten en wat de impact van die klanten kan zijn op de transacties? Kortom welk model hebben jullie bedacht om tot die doelstelling te komen? 

A) Het is gebaseerd op de potentie van de verschillende projecten (al dan niet in de pijplijn) hoeveel transacties voor dit jaar haalbaar zou kunnen zijn. Daarnaast is rekening gehouden met het huidig aantal transacties bij bestaande klanten (op dat moment). Vanuit hier zijn we op de 15m gekomen. 

Q) Waarom zouden jullie nog meer geld moeten ophalen in een vorm van een ico als jullie bedrijf al zoveel klanten heeft ? is dit niet een soort van moneygrab? 

A) We hebben betalende klanten, erg belangrijk als je in een ICO investeert lijkt me, dan heb je blijkbaar een product-market fit. Wij hebben voor ICO gekozen om ons netwerk optimaal decentraal te doen functioneren op de midden lange termijn. Dat kan niet zonder token. 

Q) hier een aantal vragen van een recente investeerder:

1. Welke bijdrage zullen cliënten/partnerships als Leefomgeving en Transport, Audit Trail, SignRequest leveren voor jullie succes?

2. Zou je ons kunnen vertellen of we meer kunnen verwachten van de tokenomics voor de komende jaren naast de SaaS/Pos, waarom hebben jullie niet gekozen voor een stable coin (naast) de huidige Lto token?

3. Naast Lto zijn er nog een aantal andere projecten die een hoge blockchain activiteit hebben(blocktivity) maar ook niet de nodige waardering krijgen ten opzichte van projecten waarvan de blockchain usage minder is, hoe denkt Lto hierover? En wanneer zal dit veranderen naar jouw mening?

4. Is er meer nieuws omtrent de Steering group wat betreft de introductie van Lto aan bedrijven of andere landen? Ik weet dat de Steering groep al op de hoogte is van Lto

A) 

1. Onze clienten leveren waarde aan het netwerk dmv transacties. Iedere transactie is on chain, en je ziet elke dag het aantal transacties hoger worden. Dit geeft vertrouwen in de groei van het platform.

2. Als je onze tokenomics leest zul je zien dat PoS uiteindelijk overgaat in LPoI, om zo de partijen die ook echt transacties doen een voordeel te geven in het kader van te minen blocks. Zo creëer je een stabiele markt en de beste grond voor adoptie. Ik begrijp je vraag over de stable coin niet geheel, licht deze vooral toe!


3. Wij lopen een marathon, geen sprint. Er zijn veel manieren om je waardering te pompen, en wij gebruiken die allen niet. Een hogere marktwaarde komt met de tijd indien je steeds meer en grotere partijen aansluit. Uiteindelijk is je market cap de waardering van je bedrijf, die op objectieve criteria wordt bepaald.

4. Rick zit bijvoorbeeld in de stuurgroep van de NeN die verantwoordelijk is voor de ISO certificering(en) in Nederland. Op deze manier krijgen wij steeds meer voet aan de grond in klassieke organisaties die zien wat voor effect LTO Netwerk op hun organisatie en hun klanten kan hebben.

Q) LTO gaat prat op het belang van betrokkenheid vanuit de community, en stimuleert community members om te publiceren over LTO. Op welke manier controleren jullie of en in hoeverre de informatie die door community members (en dus belanghebbenden) verspreid wordt juist en objectief is?

A) Goede vraag. Dit is een om eerlijk te zijn een dagtaak voor Ivan en hulp van onze community platform provider om dagelijks te controleren. Community members kunnen content inschieten maar dit wordt daarna gecontroleerd. Het LTO network heeft er natuurlijk alleen belang bij als er op de lange termijn juiste informatie wordt verspreid. 

Q) In vrijwel alle communicatie wordt het belang van transparantie benadrukt. Toch is mij meermaals opgevallen dat er op bijvoorbeeld Medium semi-informatieve/productieve stukken gepubliceerd werden door community leden, zonder dat daarbij vermeld werd dat dat niet belangeloos gebeurde en dat de schrijvers ervoor beloond werden. Hoe staat LTO daar nu tegenover in het kader van transparantie? 

A) Als posters betaald worden (in tokens) om stukken over ons te schrijven / te publiceren zullen wij daar ook nooit een geheim van maken. Dit hebben wij ook nooit gedaan. 

Q) is er een publiekelijke git log beschikbaar om een beeld te krijgen van ontwikkeling en voortgang? 

A) Jazeker

Q)
1. Zijn hun huidige klanten, zijn dat eenmalige opdrachten, of zijn dat blijvende? Maw blijft dat LTO als utility verbruiken?
2. Ze hebben nu alleen klanten in Nederland. Hoe zien ze de toekomst? Willen ze ook in andere landen gaat uitbreiden? Zo ja, hoe gaan ze dat bereiken?
 

A) 

1. verhouding POC/Pilot versus Production is ongeveer 50:50
2. Dit doen we via integrators. ISV en System integrator program is reeds live. Sinds vorige week geven we trainingen .

Q) Om naar de 10M transacties (per maand?) te gaan zal er nog een vrij grote groei nodig zijn. Momenteel vinden er nog veel direct sales met eventuele 'klanten' plaats, hoe zal dit in de toekomst gaan om snel internationaal op te kunnen schalen? Zal er bijvoorbeeld voornamelijk met ambassadors gewerkt worden die een netwerk hebben? Of zal dit gaan d.m.v. de samenwerking van grotere partijen die transacties uitvoeren voor andere partijen en zo dus opschalen in totaal aantal benodigde transacties? 

A) Zeker! Check de business band in onze LTO wiki. Ik kan helaas geen links plaatsen. Dit zorgt voor de activatie van community members over de hele wereld, die het platform kunnen introduceren aan hun (zakelijke) relaties. Een zgh decentralized workforce! 

Q) Is er veel vraag naar LTO in de markt? Kunnen we veel partners verwachten de komende tijd? 

A) Met een business development team van 6 man full time kan je je voorstellen dat we veel afspraken hebben in een week. We merken dat er vanwege onze inspanningen in afgelopen jaar dat men ons in toenemende mate zelf weet te vinden. Zonder iets te kunnen loslaten over toekomstige klanten en partnerships kan ik bevestigen dat er veel vraag naar en interesse in LTO is. 

Q) Gaat de professionele werk ervaring bij de programmeurs geen obstakel vormen in het programmeren van smart contracten waarin geen fout mag zitten. Nieuwe programmeurs op de arbeidsmarkt zullen ten alle tijden fouten maken, zo leer je tenslotte. Ik zag dat jullie veel programmeurs hebben die rechtstreeks van school komen? 

A) Dit is eenvoudig te testen! Je zou zelf zelfs een poging kunnen wagen in onze playground playground.lto.network. Onze Live Contracts zijn veel eenvoudiger te schrijven en lezen voor 'normale' mensen dan de solidity contracten van bijvoorbeeld Ethereum. Daarnaast werken wij met een gerenommeerde partner (Certik) die audits kan doen op de Live Contracts. 

Q) over de bridgetroll gesproken, hoe zijn jullie op dit idee gekomen om te proberen/te lanceren, en waarom pushen jullie dit niet naar voren?

A) Zowel Martijn als ik zijn werkzaam geweest bij PWC op de M&A afdeling. De bridge troll is een oud mechanisme in een nieuw jasje. Anti-dumping mechanismes bestaat al heel lang op de private stock market.

En er zijn nu meerdere projecten die ook dit mechanisme gaan implementeren.

Q) kan ik hier uit opmaken dat jullie publicaties enkel toestaan nadat ze goedgekeurd zijn? Ik kan me dat niet voorstellen, aangezien iedereen en z'n buurman stukken kan publiceren op Medium en daar niemands goedkeuring voor nodig heeft. Mocht het zo zijn dat jullie na controle niet te spreken zijn over een stuk, wat wordt er dan mee gedaan om te voorkomen dat het verder verspreid wordt? 

A) Als er onwaarheden in een bericht of publicatie staat, nemen wij zowel contact op met degene die het geplaatst heeft als het platform waarop het plaatst is. Wij geloven absoluut niet in fake news. Maar het is inderdaad de keerzijde van de medaille als je community members vraagt om mee te helpen.

Q) Ik volg lto op de voet. Het lijkt allemaal zo soepel te gaan. Zijn er ook problemen waar jullie tegen aan lopen? 

A) Uiteraard zijn er ook problemen. Maar als je al 7 jaar in de startup scene zit dan heb je de meeste dingen al een paar keer gezien. En weet je hoe e getackeld moeten worden. Uiteindelijk is transparantie de oplossing. Als er een tegenslag is dat kan je dat best kenbaar maken. 

Q) zou je kunnen toelichten waarom een decentraal netwerk niet zou kunnen bestaan zonder token?

A) Jazeker. Als je geen tokens zou hebben is er geen incentive voor partijen om een node te draaien, tenzij ze iets at stake hebben. Je gaat niet uit liefdadigheid AWS of Azzure 15 euro per maand. betalen om deel te nemen aan een decentraal netwerk. Er moet altijd een eco incentive zijn. 

Q) Is het waar dat LTO actief bekende namen in crypto heeft benaderd om van te voren te overtuigen van LTO al dan niet betaald laten promoten. En is de harde dump een directe gevolg van deze influencers die begonnen met verkopen?

A) Om de favoriete reply van Ivan er bij te halen op de honderden marketing verzoeken die wij hebben gehad:

We are not entertaining paid promotion at this point, but if you would like to make quality content - feel free to message @IvanGBI, he will help you out with the content ^_^ You can also submit your unique materials on the community platform and follow our progress.

AFAIK is er nauwelijks iets uitgekeerd aan 'professionele shillers' Enkel als kleinigheidje nadat ze een tof filmpje/review hebben gemaakt. De 'dump' die je beschrijft (de token is nog steeds een van de 10 best presterende tokens van 2018/2019), is vanwege (private) investeerders die hun winst pakken. Can't blame them als de token bijna op x10 staat. Zo werkt de markt. Voorlopig staan we nog op +- x3, dus mogen wij denk ik niet klagen.

Q) Is er na de afronding van een permissionless private node nog de mogelijkheid om deze achteraf terug public te maken? 

A) Mmm, weet niet of ik je vraag snap, maar een private workfliow KAN je niet publiek maken. Een anchor in het publieke netwerk KAN je niet private maken. 

Q) Hoe is het sfeertje in de delegates community? De mensen die de nodes draaien? Aangezien jullie (wat ik overigens geweldig vind) de importance consensys gebruiken zijn zij dus met zijn allen best actief. En zij ook de vertrouwen moeten krijgen dat zij de tokens geleased krijgen. 

A) Er wordt veel werk gestoken in de node-runners om hun community te activeren. Dit doen zij door netjes/op tijd uit te betalen, toffe tools te maken en actief te zijn op social media. Als zij hier in verslappen zullen leasers snel overstappen. AFAIK zijn er amper community members die gestopt zijn met het runnen van een node en zijn zij zeer tevreden over het rendement wat zij ontvangen. Heb je al Game of Nodes gecheckt? Zou interessant kunnen zijn voor de NCC community!

Q) Help me even, wat is de hoofd repo? Het is toch niet gemaakt in PHP lijkt me? 

A) Er zijn er heel veel. Scala is public chain, voor private chain gebruiken we meerdere talen en repos. Is namelijk een cluster van docker containers die de private chain layer vormen. Vanwege horizontale schaalbaarheid. Maar als je de diepte in wilt check de LTO-deepdive repo. Daarin staat het training programma 

Q) zijn er geprognotiseerde cijfers voor het lopende jaar mbt kosten en baten? Zo ja, wat zijn de cijfers van de grootste hoofd-/verzamelposten? 

A) We hebben eerder een financieel model gepubliceerd met de verwachtingen voor dit jaar. 

Q) Mijn vraag is hoe de volatiliteit van de cryptomarkt wordt opgevangen in het systeem waarin een transactie een bepaalde hoeveelheid LTO kost. Is het de bedoeling dat afhankelijk van de koerst van LTO, het aantal LTO per transactie (transactiekosten) wordt aangepast, zo ja wordt dit constant aangepast of bekijkt LTO team dit per maand bijv.? En hoe kunnen bedrijven LTO kopen voor hun transacties? Zijn zij bereid om dit op een exchange te doen of zijn daar andere manieren voor? Ik kan me voorstellen dat grote bedrijven niet happig zijn om op cryptoexchanges rond te hangen.

A) Er zijn met LTO 3 smaken:
1. geen vermoeiende tokens, ik wil in fiat betalen: Dan regelt onbze consultancy tak alles voor je. Kopen van tokens, runnen van een node, etc.
2. ISV's die krijgen een API key op de LTO hoofdnode en die schieten met hun applicatie tx in. kopen credits  

3. System integrators die kopen zich in in het LTO network en implementeren LTO bij hun klanten (en vragen veel meer per tx). Ze verdienen er goed aan. 

Q) Amper community members gestopt? Ik moet wel bekennen dat ik eens een poosje heb gekeken naar de nodes die op jullie home pagina staan. Ze komen en gaan. Nu 43 en 10 seconden later 46. Hoeveel echt actieve nodes zijn er die ook benefitial zijn voor de community en lto zelf? 

A) Neem eens een kijkje op https://dev.pywaves.org/LTO/nodes/ . Hier zie je alle inzichten die je nodig hebt t.a.v. de nodes. Het kan zijn dat de API op de homepage wat kuurtjes heeft. Ik ga nogmaals even checken wat we hier aan kunnen doen. 

Q) hoe staat het met jullie roadmap? Wordt deze nog geupdate de komende tijd? 

A) Roadmap is niet gewijzigd t.o.v. januari. Ik zal de accomplishments wel even toevoegen. 

Q) jullie wellicht niet, maar ik kan desgewenst meerdere artikelen linken waarvan ik weet dat de schrijver ervoor betaald werd, maar dat dat nergens vermeld staat. Zijn daar inmiddels richtlijnen voor vanuit LTO? 

A) Als we een nieuw bericht via media willen exposen dan doen we dat via onze kanalen. Er staat niet in ieder artikel vermeld of het al dan niet een sponsored post is. Dat is echt niet te doen in de praktijk. Dit komt omdat heel veel schrijvers dat niet willen opnemen in hun posts.

Q) Kan ik daarmee concluderen dat jullie in bepaalde gevallen betalen voor 'sluikreclame', of in elk geval voor informatie waarvan voor de gemiddelde lezer niet is na te gaan dat deze niet geheel objectief is? Je zou naar mijn idee best een voorwaarde kunnen opnemen in jullie reward policy die stelt dat dit vermeld dient te worden, en dat er anders niet uitgekeerd kan worden, of zie ik dat verkeerd? 

A) We betalen voor het editen van video's (cryptochico en blockchain brad vragen een kleine bijdrage) en plaatsing fees op platformen (je kent ze wel). Daar staat dit vaak ook al aangegeven. 

Q) in de Medium artikelen die ik noemde staat het dus niet aangegeven. Er is en komt vanuit LTO geen beleid om hier actief iets mee (of tegen) te doen? 

A) Zoals eerder aangegeven mag iedereen een artikel over LTO plaatsen. Of hij dat nou doet voor een reward via het community program, of niet. Bij de 'grote' bloggers staat er af en toe een disclaimer dat hij/zij een bagholder is, vaak om open te zijn naar zijn/haar volgers. Wij kunnen echter niet iedereen van te voren instrueren om aan te geven dat zij het doen voor een reward fee, omdat artikelen van te voren niet bij ons worden ingediend, maar pas na plaatsing. 

Q) wellicht gaat er iets mis in de communicatie van mijn kant, maar ik doel niet op het al dan niet publiceren. Ik doel op het belonen daarvan. Jullie hebben mensen beloond (en doen dit mogelijk nog steeds) voor artikelen waarin niet vermeld staat dat er belangen achter zaten. Dat iedereen van alles kan publiceren begrijp ik, maar vind je niet dat jullie een bepaalde verantwoordelijkheid hebben in wat je of niet beloond? 

(dus niet 'controle vooraf'- ik begrijp dat dat onhaalbaar is - maar controle voordat er beloond word)

Dus de vraag is of wij iemand zouden moeten verplichten om een disclaimer te plaatsen alvorens tokens te ontvangen? Ik zie daar persoonlijk niet de toegevoegde waarde van. Vaak is uit de context/reputatie wel op te maken of iemand belang heeft bij het posten van een artikel.

Je doelt op het community program? Of niet. Hierin zit inderdaad een reward mechanisme verwerkt. Dit wordt echter gerund door vooraanstaande community members. Decentralized workforce.
PS. Genoeg vragen over paid shills. Ja die zijn er. Gaan we overal disclaimers in artikelen en twitter en linkedin posts daarover opnemen NEEN

Q) daar doelde ik inderdaad op. Ik moet zeggen dat het antwoord me wat verbaast - bij een pagina grote advertentie in een krant staat ook netjes vermeld dat het om reclame gaat, ondanks dat dat uit de context is op te maken. Het lijkt me niet netjes om de verantwoordelijkheid van objectiviteit bij de consument te leggen. Ik durf te zeggen dat ik al aardig wat crypto gerelateerd leesvoer achter de kiezen heb, maar ook ik had niet in alle gevallen door dat het om betaalde promotie ging. In 1 geval ontdekte ik dat pas nadat de schrijver me dat persoonlijk vertelde. Zou je hier naar de AMA nog even over verder willen kletsen? 

A) Sure

Q) Er is al heel veel geschreven over de werking op jullie website, al vind ik de diepte van use cases wat tegenvallen. Maar één en ander verduidelijken in het Nederlands vind ik best nog wel lastig. Komt er een Nederlandstalige uitleg voor managers en functionele beheerders om ze te wijzen op de mogelijkheden met breder uitgewerkte voorbeelden? Ik kom namelijk steeds vaker voorbeelden tegen waar blockchain een oplossing kan zijn maar iets concreets uitwerken is toch wat lastiger. ;-)

A) Dit is voor ons erg nuttige feedback! Wat mis je aan de use cases? Return on investment en dat soort zaken is niet aan ons om te geven. Bij decentrale workflows in de toekomst is dit veel beter te meten, nu je op dagelijse basis efficientie kan meten. Dit zie je nu al bij het ministerie van ILT! Het feit dat onze anchoring partners het gebruiken is voor ons een teken dat zij het als toegevoegde waarde zien voor hun klanten. Als het niet loont, zouden ze het niet gebruiken. Mocht je op iets anders doelen, laat het vooral weten!

Daarbij hebben wij veel contacten met grote nederlandse bedrijven en organizaties. Mocht je geinteresseerd zijn om deel uit te maken van het decentrale business team, helpen wij je graag met alle content die je mogelijk nodig hebt, eventueel in het Nederlands waar nodig!

Q) De consensus voor de toekomst is zo ingericht dat actieve nodes meer kans hebben om te valideren omdat zij meer waarde aan het netwerk geven. Betekent dit dan ook dat "slapende nodes" vrijwel geen kans maken op validatie van transacties? 

A) Nee zeker niet. We zijn het algoritme aan het testen. Het moet beide partijen (passief en actief) een fair income geven voor hun effort. Zelfde als passief of actief beleggen. Box 1 versus box 3 in ons belasting stelsel. 

Q) hoeveel besteden jullie maandelijks aan 'marketmaking' ? Volume ten opzichte van marketcap is opmerkelijk. 

A) Market making is neutraal, en zorgt slechts voor liquiditeit, en een kleinere spread tussen de bied en laatkoers. We besteden hier niets aan, behoudens de gealloceerde tokens na de token sale. Volumes worden slechts behaald door kopers en verkopers. Er is geen sprake van wash trading als je dat met opmerkelijk bedoelt. 

Q) Persoonlijk draai ik al een langere tijd een node samen met iemand. Echter hebben klanten zelf ook nodes op het netwerk. Hoe wordt de node die gebruikt wordt voor anchoring gekozen, is dit door de klant uit een lijst of gaat dit automatisch d.m.v. factors/random choosing? Wellicht ook handig voor anderen om te weten. 

A) Ja klanten hebben zelf ook nodes. In dat geval anchoren ze op hun eigen node. Als ze geen node hebben doen ze dat via de door LTO gehoste node en krijgen ze API keys.

Q) zijn er, naast de supermarkten die nu met jullie verbonden zijn, ook nog andere retail/food distribution partners waarmee jullie samen werken en waarvan blockchain ook ECHT gebruikt wordt? 

A) Er zijn veel PoC's gaande op het moment buiten LTO Network, sommigen beter dan anderen. We hebben van de week op de hackathon echter een globale oplossing gepresenteerd die in principe ieder type voer/voedsel/goed kan verwerken tot een 'digital twin' waarbij er ook altijd een reguleerder 'meekijkt' die bepaalt of iemand een goed MAG verwerken/vervoeren. Een z.g.h. 'custodian chain'. We zullen hier spoedig een video van publiceren, hou daarvoor onze announcements in de gaten! 

Q) Wat zullen de volgende stappen zijn voor de ontwikkeling van het product? Ik weet dat LPOI er aan komt, maar zijn er nog andere nieuwe features/verbeteringen/solutions die er aan zitten te komen? Kan me overigens ook voorstellen dat de focus nu eerst ligt op biz dev en het bouwen van workflows voor de nieuwe klanten. 

A) De release van de documentatie van de decentralized workflows is de eerste grote ontwikkeling die er aan zit te komen. We merken vooral vanuit system integrators (Novum, Axveco) enthousiasme o.b.v. de eenvoud en de praktische toepassingen die deze workflows met zich meebrengen. Zodra deze documentatie af is kunnen system integrators voor hun klanten decentralized workflows gaan implementeren, zonder onze hulp! 

Q) Zijn er van die dingetjes waar jullie achteraf zoiets hadden van, dat hadden we beter moeten doen of helemaal niet? 

A) Jazeker, we hadden direct de integrator / ISV route moeten kiezen. er zit gewoon veel te veel tijd in het educatieve element van BC bij bedrijven. Vaak zijn ze nog bij stap A en moet je ze aan de hand meenemen. Daarom schakelen we liever een system integrator bij die met 1 training up to speed is hoe ze LTO kunnen implementeren bij hun klant. Het mooie daarvan is, is dat ze de volgende keer zelf LTO van de plank kunnen pakken. 

Q) Wat kunnen we nog meer verwachten van de partnership met V-ID? 

A) Jazeker, voor ons een belangrijke integrator. Zij willen namelijk geld verdienen met advies en begeleiding van een BC traject. Wij willen alleen maar infrastructuur leveren. 

Q) Wat wordt er verwacht qua transacties? en voldoet dit aan de verwachtingen? Ik ken de grafieken, maar dat zijn er (tien)duizenden per dag, sommige projecten hebben het over 10K TPS. Dat is nogal een verschil. En aansluitend daarop, welke bedrijven maken op dit moment echt actief gebruik van deze blockchain/dit netwerk, of is dat NDA? 

A) Wij zitten niet in de TPS race, simpelweg omdat wij geen financiële transacties doen. Je hoeft niet per se binnen 2 seconden een document op echtheid te checken, dit wordt later in een proces -als het eventueel mis gaat- pas relevant. Mochten de transacties echt door het dak gaan kunnen er altijd nog merkle trees gebouwd worden om de schaalbaarheid niet in de problemen te brengen.

Q) hebben jullie geen gedoe gehad met naamgenoot LTO (belangenvereniging voor agrariers)? 

A) Neen

Q) marketmaking hoort neutraal te zijn, en ik weet wat het is. Wil niet zeggen dat de koers niet door jullie mm'ers beïnvloed kan worden op bv Bitmax of dat er washtrading plaats vind. En ja ongeveer 2.3m volume gemiddeld op een circa 4m marketcap is opmerkelijk. Ik lees in de lto trading chat dat jullie er twee aan het werk hebben klopt dat? 

A) Ja dat klopt. Maar nogmaals: zij quoten de prijs alleen. Ze quoten een bied- en laatkoers. Zij verdienen aan de spread tussen beide. Maar die spread komt slechts tot stand als er daadwerkelijk een koper of verkoper is. We betalen hen niet. Edit: en zij nemen geen positie (long or short) in.

Wat wij niet - en geen enkel ander crypto project - kunnen voorkomen is dat er trading groups actief zijn die met trading bots werken. Dit is omdat crypto handel nog grotendeels ongereguleerd is. Het enige wat wij doen als er wij verdachte handelsactiviteit bemerken is het rapporteren aan onze exclusieve listing partner Bitmax.

Q) waar zijn jullie persoonlijk erg trots op als je terug kijkt? 

A) Het gaafste vind ik persoonlijk de kracht van een community. Het is bijna een decentralized workforce. We hebben regelmatig meetings met community members die ons echt naar het volgende niveau tillen. Om je een concreet voorbeeld te geven. Ik vroeg of iemand kon helpen met het schrijven van een setup guideline van een LTO node op IBM cloud zodat ik dat kon pitchen bij IBM cloud benelux. dezelfde dag had ik een volledige setup guideline in mijn mailbox met alle stappen screenshots en remarks. Dit is echt hoe de nieuwe economie werkt. En er zijn tal van voorbeelden. Wij hebben nu een business bord en een developement bord geopend waar de community op werkt. Ipv 15 man werkt er ineens 100 man aan LTO. Hier ben ik echt waanzinnig trots op. 

Q) Rick, ik zag dat jullie GDPR gecertificeerd zijn. Houd dit in dat jullie je ook gaan bemoeien met de STO markt? Daar moet een sterk legal team tegen over staan. 

A) Ja hier kijk ik zeker naar. Vanuit een business perspectief maar ook vanuit mijn ISO commissariaat (blockchain & DLT normering). 

Q) ik veronderstel dat LTO veel kan betekenen als het om GDPR gaat. Is daar documentatie over te vinden of zijn er doelstellingen daaromtrent die jullie willen bereiken? 

A) Google even op -LTO Network GDPR- voor inzichten over de GDPR compatiblity van de private chains. Ook de nieuwe 'hashing guide' van Arnold op medium gaat in op de GDPR 'problematiek', wat door ons wordt gecoverd d.m.v. het pepperen van hashes. 

Q) waar vind je deze vrijwillige market makers? Die graag hun tijd op offeren om de markt van lto liquide te maken. 

A) Ze verdienen aan de spread tussen bied en laat. Precies hetzelfde waarom AEX fondsen geen market makers hoeven te betalen. Wanneer gehandeld wordt, kunnen ze elke keer een paar cent verdienen. 

Q) Ik heb begrepen dat LTO zich momenteel vooral focust op de Europese Markt (voornamelijk Nederlandse, Belgische en Duitse markt?) en de US. Zijn er plannen om verdere activiteiten en partnerships uit te breiden naar niet-Westerse markten? En waaraan moeten zij dan voldoen? M.a.w. zijn hier criteria aan verbonden? 

A) Jazeker ik was 2 maanden geleden in Dubai en daar ben ik bezig met een grote integrator. Er wordt in midden oosten veel geïnvesteerd in BC. Wij varen als LTO natuurlijk graag mee. Dus als je meer connecties hebt laat maar weten.

Q) Ook zag ik dat er momenteel geen vacatures open staan. Hebben jullie aan 2 legals genoeg om aan de STO markt mee te doen? Sommige bedrijven hebben volledige teams daar achter staan. Of is dat toekomst muziek?

A) Ja is op dit moment voldoende, en vergeet niet dat we op dat vlak sterke partners hebben zoals zusteronderneming Firm24 en CMS. 

Q) Te laat om hier in de AMA op in te gaan maar meer praktijk gericht in Jip en Janneke taal. Voorbeeld: Een Prothese moet sinds kort van fabrikant to operatiekamer gevolgd kunnen worden. Daar hebben we X aan partners bij elkaar gebracht, hebben we Y afgesproken en daar was Z voor nodig. Ik heb het idee dat er veel meer met LTO mogelijk is, (of juist niet) dan dat er nu al aan voorbeelden beschikbaar zijn. 

A) Zodra de decentralized workflow documentatie af is zul je steeds meer van deze use cases zien! We zullen proberen het inderdaad nog meer Jip en Janneke uit te leggen. Video content is daar uiteraard nog beter voor! 

Q) In hoeverre is dat dan alsnog gedecentraliseerd? Wanneer klanten ervoor kiezen om hun eigen node altijd te gebruiken voor een anchoring.

Of heb ik hierbij dan een verkeerd beeld en heeft dat in dit geval geen invloed hierop?

A) Nee het feit dat je de transactie inschiet op je eigen node maakt niet uit. Het gaat erom wie die tx mag valideren. Die krijgt ook de rewards. Dat geschiedt aan de hand van je stake in het netwerk. 

Q) Als lid van de LTO-community kan je reputatiepunten verdienen maar wie bepaalt wie de punten krijgt, hoeveel je krijgt, waarvoor je ze krijgt? Is daar inzage in? 

A) Ivan is chief rewards. Voorlopig heb ik nog geen ontevreden community members gezien ;). De formule hiervan is AFAIK niet openbaar. 

Q) Als ik het goed heb begrepen is LTO is een utility token. dit houdt in dat deze tokens in principe los staan van een waarde is usd/eur. De troll bridge laat echter anders doen lijken. "a bridge troll is introduced to prevent dumping and leave users in control of their assets. Bridge toll fee gradually decreases almost to zero , ensuring stable and gradual price development based on adoption and usage. Hebben jullie deze strucuur laten checken door een externe partij? Het lijkt me dat deze bijvoorbeeld onder FINMA niet aangemerkt zal worden als utility token maar als security. 

A) Ik zie dat anders. De gateway die wij hebben gecreëerd is er slechts om het mogelijk te maken om je utility aan een andere gebruiker te verkopen. Zie het het delen van extra MB's met je vrienden als je minder verbruikt bij vodafone. Bij een utility is het KEY dat je vanaf dag 1 een working fabric hebt om de utility ook te gebruiken. Hier voldoen wij aan. PS. We hebben 2 legal opinies die dit onderschrijven.

Q) Wat is het adres van het hoofdkantoor van LTO Network

A) Burgerweeshuispad 201, 1076GR, Amsterdam

Q) laatst is een schilderij van/of de rembrandt op blockchain gezet, hoe is dit in ze werking gegaan, en aan de hand van/met welke partijen hebben jullie dit mogelijk gemaakt?

A) De kunsthandelaar was Douwes Art. Dit is opgezet door een van onze ecosysteem partners, V-ID, in samenwerking met een andere ecosysteem partner, CMS Law. Het document dat het schilderij beschreef is op de LTO Network blockchain genanchord. 

Q) mogelijks een vraag waar moeilijk een antwoord op te geven valt: Hebben jullie vrees voor mogelijks regularisatie vanuit de overheid en wat dat zou betekenen voor LTO. Het lijkt me dat het private deel door de overheid (buiten voor hun eigen gebruik (bijvoorbeeld OVAM ) niet op gejuich onthaald gaat worden?

A) Alle overheden beginnen te beseffen dat een volledig publieke chain een no-go is. een volledig private chain is ook niet de oplossing, want dan zou een centraal systeem ook in de meeste gevallen volstaan. Wij hebben data privacy en GDPR ingebouwd by design van LTO. Daarnaast ben ik nauw betrokken bij de discussies omtrent dit onderwerp, dus hoe eerder regulering, des de beter voor LTO.

Q) jullie samenwerking met v-id zag ik gedeeld worden. Ook zag ik dat Fokker Aerostructures gebruik maakt van v-id. Wat kunnen jullie betekenen voor een Fokker op dat gebied? 

A) Naast uiteraard anchoring via VID, kunnen we de tracking van airplane parts doen voor STS (voormalig fokker). 

Q) In diezelfde AMA komt een vraag voorbij over hoeveel cliënten op dit moment actief het netwerk gebruiken en zorgen voor tx's. Hierop wordt geen concreet antwoord gegeven. Kun je vertellen (of is ergens inzichtelijk) hoeveel cliënten op dit moment gebruik maken van het netwerk van LTO? 

A) Check de pywaves URL die ik hier eerder gedropt heb. Dit is real-time inzicht in alle activiteit op het netwerk. Of cliënten hun eigen naam exposen via de node is hun eigen keuze. 

Q) De belangrijkste vraag! Heb je nog een nieuwtje ? Een hint? Teaser ? 

A) Yes! Million dollar question. Ja een cryptische dan...LTO goes SV