DYOR Token 

Als start moeten we even verduidelijken dat er verschillende soorten tokens zijn. Deze worden hieronder opgegeven. Voornamelijk bij Utility tokens is meer onderzoek nodig naar de usecase van de token.

Security tokens:
Deze tokens moet je een beetje bekijken als aandelen. Welliswaar wat grilliger dan aandelen op de beurs. Maar het principe is hetzelfde, je koopt de token en voor het houden van de token staat iets tegenover, bijvoorbeeld een deel van de winst. De uitgave van deze tokens (de gekende STO's) is tijdelijk een hype geweest binnen de cryptowereld.

Dergelijke tokens worden normaliter strenger opgevolgd want vallen onder dezelfde reglementering als de aandelen. Dit maakt ook dat deze tokens in sommige landen niet mogen aangekochte worden. Ter bepaling van de waarde speelt het spel van vraag en aanbod en geeft de waarde van de token de waarde van het product weer.

Utility tokens:
Komt erop neer dat dit de tokens betreffen die je effectief toegang geven tot bepaalde diensten/producten (utility) binnen blockchain. Waarbij deze zeer vaak hun eigen blockchain handteren (denk maar aan ethereum).

In principe dien je deze tokens niet als investering te bezien (in tegenstelling tot de hierboven vermelde securities) en dien je deze eerder te vergelijken met een tegoed bon bij een winkel. Alleen is hier het verschil dat de waarde dat deze tegoed bon heeft kan stijgen en dalen door het spel van vraag en aanbod.

Is er dan een verschil met die securitytokens? Zeker wel,  waar de prijs van de securitytoken feitelijk gaat over de waarde van het project, gaat dit niet op voor de prijs van de Utility token. Hier geeft de waarde juist weer wat de waarde van de token zelf betreft en niet het project.
Dit maakt dan dat uiteraard de utility van de token en de token prijs hand in hand gaan. Want bij een mindere utility is er ook geen nood aan een vraag voor de token en wat krijg je bij een veel te groot aanbod en geen vraag? Juist ...

Vaak is er op de website een utility paper te vinden waar exact in beschreven is waar de token voor nodig is.

 Asset tokens:
Zoals de naam het feitelijk al weggeeft vertegenwoordigd een asset token een fysiek product. De waarde van de token dient dan in overeenstemming te zijn met de waarde van het product.
Zo kan je bijvoorbeeld tokens kopen die overeenstemmen (in het Engels mooi genaamd gebacked) met goud. De partij waarvan je de tokens koopt kan meer goud vergaren, in dit geval wordt de waarde achter de hoeveelheid goud groter en wordt dus ook de waarde van je token hoger.

Een ander veel gebruikt voorbeeld is USDT, ergo gebacked door dollar, denk ook aan BUSD (binance) en USDC. Dit is een manier om de cryptomarkt te verlaten daar tether normaliter rond de waarde van 1 dollar blijft. Maar opgelet hiermee mensen, dit is en blijft crypto en niets is zeker. Wij raden een langdurig verblijf in tether dan ook af!

Op zich zouden deze tokens meer veiligheid met zich mee moeten brengen en is het onderzoek naar de token zelf niet echt benodigd. Natuurlijk moet de verkopende partij zelf nog steeds goed onderzocht worden (bijvoorbeeld bij asset goud moet terdege aangetoond worden welke waarde in bezit is).

Equity tokens:
Dit zie je nog niet zoveel maar kan wel eens de toekomst worden. Met Equility tokens bezit je een deel van een eigendom van het project. Hier ben je dus eigenlijk een deeltje aandeelhouder. Het is logisch dat dergelijke tokens net als de securities wat meer gereglementeerd zijn.
Voor de rest is hier ook het systeem van vraag en aanbod van toepassing maar gaat de tokenwaarde over de waarde van het project en niet over de token zelf.

Slotsom, zeker bij de Utility tokens is het belangrijk om na te gaan wat de usecase van de token zelf is! Een prachtig project maar met een utility token waarvan het project tevens kan werken zonder gebruik van dit token gaat u van een kale reis doen thuiskomen.

Voor Equity tokens kunnen NFT tokens gebruikt worden, dit zijn Non Fungible Tokens en deze hebben een uniek aspect in hun metadata van de token wat maakt dat deze uitermate geschikt zijn om iets te claimen als eigendom zijnde.